Wspomaganie szkół podstawowych
 
   
 
 
OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ W KLUCZBORKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


PROPONOWANE FORMY WSPOMAGANIA NA TERENIE SZKÓŁ:

 

FORMA

NAZWA

PROWADZĄCY

DLA NAUCZYCIELI

Prelekcja

 

Warsztaty

 

 

 


Konsultacje

 

 

Uczeń z choroba przewlekłą w szkole,

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz.1

 

Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi uczniów

 w klasach I – III  wp. ABC zachowania C. Sutton

Cz.2 „Rodzeństwo bez rywalizacji”

System żetonowy, jak go tworzyć

 

Porady dydaktyczno – wychowawcze w sprawach zgłoszonych przez nauczyciela

 

J. Kobaka, M. Suchecka
M. Pawlikowska-Bek

Wszyscy pracownicy

 
M. Pawlikowska-Bek

A. Krzak – Gliwa, M. Suchecka
M. Pawlikowska-Bek

 

Wszyscy pracownicy

DLA

 UCZNIÓW

 

 

 

 

 

 

Warsztaty

 

 

 

Warsztaty  

Warsztaty Warsztaty

 

Profilaktyka logopedyczna

 

 

 

Profilaktyka dysleksji

Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych dla uczniów nauczania zintegrowanego,Zły dotyk

Rozwiązywanie konfliktów

 

Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VI szkół podstawowych

 


Przesiewowe badania logopedyczne celem wyłonienia dzieci wymagających terapii logopedycznej

 

Badanie przesiewowe uczniów klas II

D. Marciniak – A. Ryńca

 


M. Korzeniowska, A. Krzak-Gliwa

 

D. Marciniak – A. Ryńca


 

J.Lesiuk, A. Dziaczuk

 

 

M. Korzeniowska, M. Pośpiech

 

 

J. Lesiuk, J. Ruczaj, A.Dziaczuk,

M. Pawlikowska-Bek

DLA RODZICÓW

Prelekcje

 

 

 

 

 

Warsztaty

 

 

Trening

 

  
Warsztaty

 

 

 

Kary i nagrody w wychowaniu,

Relacje rodzicielskie w procesie wychowania,

Bezpieczne dziecko w sieci,

Zachęcanie do samodzielności.
Dlaczego moje dziecko jest agresywne?


Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I

Cz. II Rodzeństwo bez rywalizacji

Trening umiejętności wychowawczych

 

„Dostosowanie metod wychowawczych do temperamentu dzieci” z wykorzystaniem kwestionariusza temperamentu EAS-C – dla rodziców dzieci w wieku 7-11 lat.

 

 

 

 

J. Kobaka

 

 

 

M. Pawlikowska-Bek

Wszyscy pracownicy

 

 D. Marciniak i A. Ryńca

 

J. Lesiuk, J. Ruczaj

 


PROPONOWANE FORMY WSPOMAGANIA  NA TERENIE PORADNI:

 

FORMA

NAZWA

PROWADZĄCY

DLA NAUCZYCIELI

Konsultacje

 

 

Udzielnie wsparcia merytorycznego pedagogom szkolnym

 

 

 Udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom logopedom

 

 

Trening

 

 

 

 Porady i konsultacje indywidualne dla nauczycieli

 

 

Grupa wsparcia pedagogów szkolnych

 

 

 

 

Grupa wsparcia zawodowego dla logopedów

 

 

 

 

Trening relaksacyjny

 

Grupa wsparcia psychologów szkolnych

 Wszyscy pracownicy

 

 

D. Marciniak, A. Ryńca

 

 

 

 

M. Korzeniowska, M. Pośpiech

 

 

 

 

D. Marciniak, A. Ryńca

 

J. Ruczaj, M. Pawlikowska-Bek

DLA

 UCZNIÓW

 

 

1.      Diagnoza
 
 
 
 
 
 
 
2.      Terapia indywidualna
 
 
 
 
 
 
 
3.      Terapia rodzinna
4.      Interwencja kryzysowa
 
 
5.      Terapia grupowa
 
 
 
 
6.      Konsultacje
 
7.      Terapia indywidualna pedagogiczna
 
 
 

Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna możliwości rozwojowych oraz  trudności edukacyjnych i wychowawczych

 

Indywidualna diagnoza logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy, komunikacji i  wadami artykulacyjnymi

 

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami mowy, komunikacji i wadami artykulacyjnymi

Terapia psychologiczna

Trening EEG-biofeedback

 

Trening poznawczy Rehacom

 

Trening przetwarzania słuchowego

 

Wsparcie terapeutyczne w sytuacjach problemowych/kryzysowych

 


Zajęcia socjoterapeutyczne,

Psychomotoryka

Gr. Młodsza 5-7 lat

Gr. Starsza 7-10 lat

 

Porady i wsparcie psychologiczne

 

Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w nauce-6-10 lat

pedagodzy i psycholodzy

 

 

 

M. Pośpiech, M. Korzeniowska

A. Kieslich

 

 

M. Pośpiech, M. Korzeniowska

 

Wszyscy psycholodzy

J. Lesiuk, J. Kobaka, J. Ruczaj

M. Pawlikowska-Bek

J. Kobaka, A. Krzak – Gliwa,

J. Ruczaj

J. Kobaka, A. Krzak - Gliwa

M. Pawlikowska-Bek

J. Ruczaj, J. Kobaka, A. Krzak-Gliwa, M. Pawlikowska-Bek,

A.Flejsierowicz

J. Kobaka, M. Pawlikowska - Bek

M. Suchecka, A. Krzak - Gliwa

 

 

 

Wszyscy pracownicy

 

J. Lesiuk

 

 

M. Suchecka

DLA RODZICÓW

Konsultacje dla rodziców

 

 

Warsztaty dla rodziców

 

 

 

Porady wychowawcze, psychoedukacja w sprawach zgłoszonych przez rodziców

 

Szkoła dla rodziców i wychowawców. Cz. I

 

Cz. 2 Rodzeństwo bez rywalizacji

 

 

 

Wszyscy pracownicy

 

 

Wszyscy pracownicy

 

A.Krzak-Gliwa, M. Suchecka

 

 

Załączniki:
 


 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20 B
tel./fax 77 418 12 63
e-mail: info@poradniakluczbork.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS