Wspomaganie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 
   
 
 
 OFERTA WSPOMAGANIA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZEZ PORADNIĘ  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ W KLUCZBORKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

PROPONOWANE FORMY WSPOMAGANIA NA TERENIE SZKÓŁ:

 

 

 

 

FORMA

NAZWA

PROWADZĄCY

          DLA NAUCZYCIELI

  Prelekcja/warsztaty

 

 
 

 

 

 

Prelekcje/warsztaty

 

 
 
 
Prelekcje

 

 
 
Warsztaty

Spotkanie z nauczycielami pozostałych (obok j. polskiego) przedmiotów, uczących w gimnazjalnych  - Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów.

 

 
 

Spotkanie z nauczycielami szkół podstawowych gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych – „Jak dostosowywać wymagania edukacyjne”

„W co grają uczniowie” – jak sobie radzić z zachowaniem uczniów na lekcji

 
„Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole”

 

 
 
 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz.1

Cz.2 „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Cz. 3 „ Nastolatek”

 

 J. Lesiuk

 

 

J. Lesiuk, A. Dziaczuk

 

 
J. Lesiuk, A. Dziaczuk

 

 M. Suchecka, J. Kobaka,

M. Pawlikowska-Bek

 Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni

DLA

 UCZNIÓW

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Warsztaty

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas I-III gimnazjów „Wiem kim będę”

Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas I-II LO i I-II Technikum „planujemy przyszłość”

 

Sztuka zdawania egzaminów

 

Anoreksja i bulimia i inne zaburzenia odżywiania się dzieci i młodzieży

 

 
 Trening pewności siebie

 

 
 Emocje – mój wróg czy sprzymierzeniec

 

 Porozmawiajmy o dojrzewaniu

 

Trening pamięci MTA

A.Dziaczuk, J. Lesiuk,

 
A.Flejsierowicz

 

 

D. Marciniak, A. Ryńca

 

D. Marciniak, A. Ryńca

 

 

M. Korzeniowska, A. Krzak – Gliwa

 

M. Pawlikowska-Bek

 

M. Korzeniowska

 

J. Ruczaj

DLA RODZICÓW

Prelekcje/warsztaty

 

 
 
 
 
 

Warsztaty 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów uczestniczących w warsztatach zawodoznawczych na terenie gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych „Moje dziecko wybiera szkołę, zawód.”

 

 

Szkoła dla Rodziców i wychowawców

J. Lesiuk, A. Dziaczuk.
A. Flejsierowicz

 

 Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni

 

 
 
 

 

 
 
 

 PROPONOWANE FORMY WSPOMAGANIA NA TERENIE PORADNI:

 

 

 

FORMA

NAZWA

PROWADZĄCY

DLA NAUCZYCIELI

Udzielnie wsparcia merytorycznego pedagogom szkolnym

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Warsztaty

Cykliczne spotkania grupy wsparcia doradców  zawodowych

 

 
 
Grupa wsparcia pedagogów szkolnych

 

 
 
Grupa wsparcia psychologów

 

 
  
 Wspieranie rozwoju zawodowego uczniów

A.Dziaczuk, J. Lesiuk A. Flejsierowicz

 

 
 
D. Marciniak A. Ryńca

 

 
 
 J. Ruczaj, M. Pawlikowska-Bek

 

 
 
 A. Dziaczuk, J. Lesiuk A. Flejsierowicz

DLA

 UCZNIÓW

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Diagnoza

 

 
 
 

 

 
 
Terapia indywidualna

 

 
 
 

 

 
 
Interwencja kryzysowa

 

 
 
 

Terapia pedagogiczna

 

 
 
 

1.Diagnoza pedagogiczna  i psychologiczna trudności szkolnych i wychowawczych.

2. Diagnoza możliwości poznawczych u uczniów zdolnych.

3.Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna pod kątem wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

4. Diagnoza zainteresowań i preferencji zawodowych.Indywidualna terapia psychologiczna

Trening EEG-biofeedback

 

Trening poznawczy Rehacom

 

 
 

Wsparcie terapeutyczne w sytuacjach problemowych/kryzysowych

 

 
 

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (indywidualne i grupowe)

psycholodzy i pedagodzy

 

 
 
 

doradca zawodowy

 

 
 
Wszyscy psycholodzy

J. Ruczaj, J. Kobaka, M. Pawlikowska-Bek

M. Korzeniowska, A. Krzak-Gliwa

 

 
 

Wszyscy psycholodzy

 

 
 

J. Lesiuk, M. Pawlikowska-Bek

DLA RODZICÓW

Warsztaty

 

 
 
 

 

 
Udzielenie wparcia merytorycznego i emocjonalnego

 

Konsultacje/Porady

Szkoła dla rodziców i wychowawców cz.  I,

cz..  II – Rodzeństwo bez rywalizacji

cz.  III – Nastolatek

 

 
 
 
Współpraca z rodzicami ze   „Stowarzyszenia Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami”

 

 

Konsultacje dla rodziców mających trudności wychowawcze 

   

Wszyscy pracownicy Poradni

 

 
 
 

 

D. Marciniak A. Ryńca, J. Kobaka

 

 


Wszyscy pracownicy pedagogiczni

 

 
  

Załączniki:
 


 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20 B
tel./fax 77 418 12 63
e-mail: info@poradniakluczbork.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS